Vilka rättigheter har man till bilder som är fotograferade hos Studio1.se?

 In

Hos Studio1.se råder inga krångliga rättighetsavtal. Efter att fakturan är betalad till fullo äger kunden fulla rättigheter till bilderna. Kunden får använda bilderna precis som de vill, och hur länge de vill. Bilderna är helt enkelt kundens egna.

Recent Posts
Call Now Button