Får man vara med i Studion när ni fotograferar våra produkter?

 In

I de allra flesta fall fotograferar Studio1 produkterna utan att kunder närvarar. Vid speciella fotograferingar där särskild hantering av produkterna krävs går det att ordna så att ni närvarar vid fotograferingen. Om ni önskar vara med vid fotograferingen, tag kontakt med Studio1.

Recent Posts