cross-sportswear-pages-2

Vi fotograferar Cross Sportswears plagg inför varje kollektion.
Oftast handlar det om ca 500 bilder. Utmaningen ligger i att få till logistik, en jämn kvalitet och samtidigt jobba med en tajt tidsram.
Något vi har lärt oss att bemästra efter flertalet kollektioner.

Cross-Sportswear.com